assign('content', $productenPerCategorie); $smarty->assign('rubriek', $rubriek); $smarty->assign('pagina', "producten/categorie.tpl"); $smarty->assign(SUBTITEL, $categorie['categorie_naam']); } //er bestaat wel een product_id elseif(isset($product_id)) { $product = ProductDAO::getProduct($product_id); if(file_exists('images/productimages/'. $product["product_id"])) { $product["heeft_image"] = true; } else { $product["heeft_image"] = false; } $smarty->assign('content', $product); $smarty->assign('pagina', "producten/product.tpl"); $smarty->assign(SUBTITEL, $product['product_naam']); } include('index.php'); ?>